Donderdag 3 november was de 2e ledenvergadering van de OKKrimpenerwaard

Afgevaardigden vanuit alle ondernemerskringen waren naar Schoonhoven gekomen om in Belvedere de ontwikkelingen te horen van de federatie in het afgelopen jaar. Namens de gemeente Krimpenerwaard was Burgemeester Roel Cazemier,

begeleid door twee beleidsmedewerkers (René Kuzee en Anke van Houtem) naar de vergadering gekomen.Hij vertelde dat hij sinds zijn installatie in april al met veel inwoners van de waard had gesproken. Ook heeft hij al met veel ondernemers en gelieerde instanties aan tafel gezeten en is rechtstreeks aanspreekbaar. Hij gaf aan blij te zijn met het burgerinitiatief van Riek Bakker en sprak de wens uit dat de Algeracorridor in dit plan wordt meegenomen. Een goede ontsluiting van de waard is van groot belang. Aan het einde van de vergadering werd Martijn Spijk bedankt voor zijn inzet in het bestuur van de FOK. Hij heeft m.i.v. december een baan in de Alblasserwaard. Er wordt gezocht naar een nieuwe bestuurder, die zijn plaats in kan nemen.

LID WORDEN

Onderneem het samen met talloze andere bedrijven in Bergambacht! Wij nodigen u van harte uit om vrijblijvend een ledenvergadering bij te wonen.